O NAMA

   Za bezmalo 15 godina INEKS-KOOPERATIVA je prerasla od zanatske radionice za izradu predmeta od gume, plastike i metala u savremeno preduzeće čija je osnovna poslovna politika: URADITI ONO STO I DRUGI MOGU, ALI BOLJE. U ovoj maloj igri reči skriva se i pravi smisao našeg rada, a to je HRABRO ULAZITI U NOVE PROIZVODE, ODGOVARATI NA NOVE IZAZOVE, DOKAZATI DA JE, PONEKAD I NEMOGUCE – MOGUCE.

Preduzeće je osnovano 1978 god. kao zanatska radionica, a 1990 god. registrovano kao preduzeće.

Na čelu "Ineks-kooperative" d.o.o. od samog osnivanja pa do danas je i sam osnivač, vlasnik i direktor Đorđe Marinković.

Godine 1999 uspostavljen je sistem za upravljanje kvalitetom saglasno sa standardom ISO 9001:1994 i sertifikovan od strane Lloyd`s Register.

 

POLITIKA NAŠEG KVALITETA

   Osnov za tržišni uspeh svih naših proizvoda i usluga je visok nivo CELOVITOG OVLADAVANJA KVALITETOM . Osnovna strategija "Inekskooperative" je dostizanje najvišeg nivoa kvaliteta proizvoda i usluga i briga za okruženje u preduzeću i izvan njega.

   Kvalitet ne smemo da shvatimo kao odgovornost bilo kojeg zasebnog odeljenja ili pojedinca, već je to odgovornost svih zaposlenih. Svi zaposleni moraju u svakom trenutku da budu usmereni na kvalitet tako, da je delovanje svakog pojedinca u "Ineks-kooperativi" usmereno ka zajedničkom cilju.

    POBOLJŠANJE KVALITETA PROIZVODA I USLUGA

   Naš cilj je da izgrađujemo i poboljšavamo zadovoljstvo dosadašnjih kupaca i pridobijamo nove uz što niže troškove. Obavezujemo se da se kvalitet ugrađuje u proizvod u svim fazama njegovog nastajanja, od istraživanja tržišta do njegove isporuke i ugradnje u odnosu na upotrebu. Bezpogovorno prilagođavanje zahtevima tržišta, inovativnost i konkurentnost obezbeđujemo uključivanjem svih zaposlenih u proces stalnih poboljšavanja.

   U sistem kvaliteta su uključene sve organizacione celine i pojedinci. Zato važi:

PROCES STALNIH POBOLJŠANJA 

Sistem kvaliteta = Sistem poslovanja

  Politika kvaliteta je jedinstvena za celu “ Ineks-kooperativu ” .
Formuliše je direktor “ Ineks-kooperative ” sa saradnicima.
Preispitivanje sprovođenja politike kvaliteta vrši direktor, uz konsultaciju sa zaposlenima.